Återhämtnings Yoga?

Återhämtnings Yoga?

Återhämtningsyoga bygger på en förståelse för människan i utmattning och depression, 
byggd på de tre hörnstenarna kropp, själ och sinne.

Det är en yogaform där vi främjar återhämtning och återupprättar kontakten med vår kropp,
genom mjuka och enkla rörelser. 

Speciellt utvalda för stressrelaterad värk, spända muskler och annan fysisk problematik kopplad till stress. En del i återhämtningen efter utmattning och stressrelaterad ohälsa är att kroppen och musklerna behöver byggas upp och stagnationen i kroppen behöver brytas. Därför är återhämtningsyoga en aktiv yogaform som bygger på rörelse och träning av muskler.

Andningen och andningsfysiologi är en viktig del inom yogan och den hjälper oss också att vara i medveten närvaro. En medvetenhet kring andningen har effekt på hela kroppen och inom yogan är andningen ett ankare som minskar stress, syresätter muskler och skapar medvetenhet.

Några av yogans många positiva effekter: 

  • Ökad ledrörlighet
  • Andningstekniker som främjar lugn och ro
  • Ökad mental och fysisk hälsa
  • Förbättrar sömnen
  • Stärker immunförsvaret
  • Främjar koncentrationen
  • Har positiv effekt på minnet
  • Minskade stressymptom som tex ångest och depression
  • Positiva resultat på bland annat högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomarSkapa din hemsida gratis!