Vad är återhämtningsterapi?


Återhämtningsterapi är en holistisk metod som består av bland annat mindfulness, stresshantering, meditation, personlig och andlig utveckling. För att återhämta oss från stress behöver vi komma i balans på ett holistiskt sätt, vilket innebär att vi tar hänsyn till både kropp, själ och sinne.

En återhämtningsterapeut är specialiserad på återhämtning från utmattning och stressrelaterad ohälsa. Behandlingsformen passar dig som är utmattad eller går igenom en livskris. Genom vägledning kan terapeuten erbjuda dig verktyg som leder till nya perspektiv och insikter för att du ska hitta din unika väg till balans och återhämtning.

I behandlingen lägger återhämtningsterapeuten fokus på att bland annat hjälpa dig att stilla tankarna då du som befinner dig i stress eller utmattning ofta lägger mycket tid på intensivt tankearbete. Detta tar mycket energi och orsakar ofta ännu mer dåligt mående. Genom att i stället fokusera på att lugna ner tankearbetet, genom bland annat mindfulness och meditation, kan du frigöra energi för läkning och återhämtning.

En återhämtningsterapeut kan hjälpa dig att hitta orsaken bakom orsaken till din utmattning, vilket minskar risken för återfall. Syftet är att du ska hitta en väg där du slipper bli utmattad igen – en hållbar väg där hjärtat leder dig till ett friskare och mer glädjefyllt liv.

Du som söker hjälp

För dig som är utmattad, stressad eller har varit med om ett trauma kan återhämtningsterapi vara rätt behandlingsform. I terapisamtalen får du stöd och vägledning samtidigt som terapeuten kan erbjuda dig nya perspektiv och verktyg. Terapeuten fokuserar dessutom på att hjälpa dig att hitta din egen väg till återhämtning för att få mer balans i din vardag.

Återhämtningsterapeuter erbjuder personliga samtal och vissa erbjuder även kurser, gruppterapi eller återhämtningsprogram.
Terapeuten har alltid tystnadsplikt och arbetar i enlighet med Socialstyrelsen och terapeutförbundets riktlinjer.

Alla yrkesmedlemmar i Återhämtningsterapeuternas organisation har fullföljt utbildningen hos Soulful Living och medlem i Svenska Friskvårdsförbundet.
Skapa din hemsida gratis!