Yoga för män

Yoga för män


Yoga för män återupprättar kontakten med vår kropp genom mjuka och enkla rörelser.

Yoga för män är speciellt utvalda för värk, spända muskler och annan fysisk problematik.

Yoga för män bygger på de tre hörnstenarna kropp, själ och sinne.  


Alla kan Yoga män som kvinnor, därför är det bra att dela på grupperna så alla kan våga vara med

Välkomna!
Pia Dyvander Johansson

Skapa din hemsida gratis!